JASNÝ DAR

  • Vyberte částku

    Stovku, tisícovku nebo 10 tisíc? Budeme rádi za jakýkoliv váš finanční dar.

  • Pošlete ji na transparentní účet

    Jeho číslo je 2901428863 / 2010. Transakci popište jako „dar na kampaň (nebo činnost) od Jméno Příjmení“. Podívejte se zde.

  • Napište nám prosím

    Na e-mail mail@jsmeprokraj.cz zašlete následující informace: částku, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu. V případě právnické osoby uveďte částku, název subjektu, sídlo a IČO. Můžete rovnou poslat předvyplněnou darovací smlouvu – vzor je tady.

Máme dva transparentní účty. Ten výše je určen pro vaše dary a jiné příjmy. Tady se podívejte na náš provozní účet.

Děkujeme!