Však vy víte, že Ústecký kraj potřebuje změnu.

Také díky vám víme, jak na to.
 
Chceme čistý Ústecký kraj, kde se dobře žije a na který můžeme být hrdí.
Víme, že většina z vás to vnímá stejně. Ptali jsme se vás totiž ve webové anketě a při nesčetných osobních setkáních. Předkládáme vám Devatero pro Ústecký kraj.
Spoluautory jsou mnozí z vás.

1. Retro do zdravotnictví nepatří.

Čekárny jak z osmdesátých let, přetížený personál, centrální řízení a předražené nemocniční zakázky? Chceme to jinak.

jsme pro:

 • vstřícný přístup zdravotníků k pacientům,
 • důstojné podmínky pro práci zdravotníků,
 • příjemné čekárny a moderní pokoje pro pacienty,
 • rozdělení Krajské zdravotní na jednotlivé nemocnice,

MÁME TOHO VÍCE

 

2. Škola je základ života.

Ústecký kraj potřebuje vzdělané lidi, kteří se ve světě neztratí. A pak své znalosti a zkušenosti zužitkují doma. V Ústeckém kraji.

jsme pro:

 • podporu všech stupňů a typů vzdělávání, nejen dnes podporovaných oborů, jejichž absolventi často končí na úřadech práce,
 • navázání bližších kontaktů mezi regionálními firmami a zejména učňovskými zařízeními,
 • zřízení „rotujícího“ německého lycea, které by působilo v několika městech – na saské i české straně hranice,
 • odborné posílení pedagogicko-psychologických poraden bez politického vlivu,

MÁME TOHO VÍCE

3. Místní farmář nebo průmyslová zóna? Obojí!

Podpora lokálního podnikání je klíčem k udržitelné prosperitě kraje. Inovace, poctivá práce živnostníků a místních podniků ale i turismus si zaslouží stejnou podporu jako průmyslové zóny.

jsme pro:

 • rovný přístup k dotacím a pobídkám na podnikání,
 • poskytnutí vybraných krajských nemovitostí jako cenově dostupného zázemí pro místní firmy,
 • společensky odpovědné a sociální podnikání,
 • podporu vysoce inovativních podnikatelských záměrů, zvláště těch vycházejících ze spolupráce s univerzitami a vědecko výzkumnými pracovišti,

MÁME TOHO VÍCE

4. Rozvoj kraje znamená jít kupředu, nikoliv zpět.

Většina evropských regionů je v mnohém před námi. Inspirací je tak více než dost. Má-li být Ústecký kraj úspěšný, musí určovat směr a stát se vzorem pro další kraje. Nejdřív je ale třeba udělat si pořádek „doma“, hlavně na krajském úřadě.

jsme pro:

 • směřování kraje do vyspělé Evropy, nikoliv do Běloruska, Číny a Ruska, jak je tomu nyní,
 • důsledné vyšetření všech dotačních podvodů,
 • posílení sektoru služeb, zvláště v turistickém ruchu,
 • spojení 8 fondů kraje do jednoho a pro zjednodušení administrace dotací,

MÁME TOHO VÍCE

5. Investice do lidí má přednost před betonem.

Betonovalo se tu hlava nehlava. Za komunistů s neúctou ke krajině a historii, pak se snahou profitovat na předražených zakázkách. Je třeba investovat do lidí. A když už se bude stavět, tak kvalitně, vkusně a za férové ceny.

jsme pro:

 • zapojování obyvatel a komunit do plánování a tvorby veřejných prostranství a staveb,
 • spolupráci se špičkovými architekty a urbanisty,
 • stavby a opravy, které vycházejí z potřeb obyvatel, nikoliv ze snahy stavět za každou cenu,
 • spolupráci s obcemi ke zlepšení kvality života na panelových sídlištích – například zapojením nezaměstnaných do úklidu, zřízením společného fondu na odkup bytů od spekulantů, právní pomoc SVJ apod.,

MÁME TOHO VÍCE

 

6. Limity ničení životního prostředí už nelze posouvat.

Ústecký kraj – to jsou doslova hory a doly. Dolů už je dost, zdravé přírody a šetrného přístupu ke krajině je třeba více.

jsme pro:

 • zachování limitů těžby hnědého uhlí,
 • obnovu přirozeného vodního režimu v krajině,
 • vysazování zeleně kolem provozů velkých znečišťovatelů ovzduší,
 • ekologické zemědělství a šetrné nakládání s přírodními zdroji,

MÁME TOHO VÍCE

7. Pomáhat je lidské. A taky rozumné.

Mnoho obyvatel našeho kraje potřebuje ve svém životě odbornou pomoc. Proto existuje systém sociálních služeb. Čím lépe bude fungovat, tím lépe se budou všichni obyvatelé kraje mít.

jsme pro:

 • kvalitní a provázanou síť sociálních služeb,
 • důstojnou a komplexní péči o seniory v jejich domácím prostředí,
 • zvýšení podpory preventivních programů kriminality,
 • systémové a spravedlivé rozdělování financí do sociálních služeb,
 • zřízení a kontinuální podporu tzv. hospiců, které zajišťují důstojný odchod nemocných lidí ze života.

8. Kraj je široko daleko známou křižovatkou cest.

Ve veřejné dopravě jde kraj již nyní správným směrem. Jen je třeba pokračovat. Ústecký kraj býval a znovu bude výzmanou křižovatkou cest.

jsme pro:

 • intenzivnější a hospodárnější opravu krajských silnic,
 • dostavbu D7 a D8 a pro vybudování vysokorychlostní železniční trati,
 • vytlačení transitní kamionové dopravy na dálnice a silnice I. třídy,
 • kvalitní cyklostezky a inline trasy,

MÁME TOHO VÍCE

9. Měnící se region potřebuje tvůrčí talenty a také úctu k historii.

Lokální patrioti a kreativní lidé – rodinné stříbro Ústeckého kraje. Bez nich nelze kraj měnit. Měnit však neznamená zapomínat na vlastní historii.

jsme pro:

 • zapojení místních uměleckých talentů do přeměny tváře kraje,
 • výraznější podporu tzv. živé kultury,
 • navýšení rozpočtů na památkovou péči,
 • vstřícný přístup k profesionálním filmařům, aby měli v Ústeckém kraji chuť natáčet,

MÁME TOHO VÍCE

Je to vlastně desatero

Desátým bodem našeho programu jste vy. Kennedyho „Neptej se, co tvoje země může udělat pro tebe – ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zemi“ platí i pro kraj. Nemá smysl čekat na pomoc shora. Spoléhat na to, že kraj zachrání političtí kmotři či pokračovatelé režimu, který sever Čech po desetiletí drancoval, je rovněž zbytečné. Ústecký kraj musíme zachránit sami. Proto jdeme do voleb a věříme, že i mezi vámi je mnoho místních patriotů, kterým není osud našeho domova lhostejný. Zkrátka, všichni víme, že to chce pořádnou změnu. Tak pojďme do toho.

Dejte prosím o Devateru vědět vašim přátelům a známým

 • JsmePRO! Kraj 2016 má transparentní účet. Budeme rádi, objeví-li se na něm i váš dar. Podpořte originál. Děkujeme.

  JsmePRO! Kraj 2016 má transparentní účet. Budeme rádi, objeví-li se na něm i váš dar. Podpořte originál. Děkujeme.

   

 • Podpořte originál. Pověste si logo JsmePRO! Kraj 2016 na plot, balkon či zeď vašeho domu.

  Pověste si logo JsmePRO! Kraj 2016 na plot, balkon či zeď vašeho domu. Podpořte originál.

 • Vaše profilovka může předvolební kampani JsmePRO! Kraj 2016 velmi pomoci.

  Vaše profilovka může předvolební kampani JsmePRO! Kraj 2016 velmi pomoci. Podpořte originál

 • JsmePRO! Kraj 2016 je na facebooku, twitteru a na youtube. Sdílejte o s to šest. Podpořte originál.

  JsmePRO! Kraj 2016 je na facebooku, twitteru a na youtube. Sdílejte o sto šest. Podpořte originál.