wordcloud

Pár čísel

JsmePRO! Kraj 2016, to je 26 místních zastupitelů, 8 radních, 4 starostky obcí, 3 starostové, 1 primátor, 2 náměstci primátora, 5 krajských opozičních zastupitelů atd. Do politiky jsme vstoupili jako aktivní občané, kteří se už nemohli dívat, kdo a jak naše obce a kraj reprezentuje. Zkrátka nemůžeme jinak.

wordcloud