Ing. arch. Jiří Němeček

Jiří Němeček je architekt a dbá o veřejný prostor. Hodlá jej přetvářet ve spolupráci se špičkovými odborníky – a především se zapojením veřejnosti. Ústecký kraj si po destiletích devastace zaslouží kvalitní stavby a prostranství, která skvěle slouží veřejnosti. Jiří je patriot – studoval a žil v zahraničí. Ale vrátil se, aby pomohl proměňovat svůj rodný kraj.

„Ústecký kraj má mnoho míst s nezaměnitelným geniem loci. Stačí málo, třeba spolupráce s kvalitními architekty, aby se náš kraj změnil v turistický magnet a skvělé místo k žití.“Jiří Němeček

Narodil se v roce 1981 v Ústí nad Labem, pracuje jako architekt. Po studiích na Technické univerzitě v Liberci (architektura) a na Západočeské univerzitě v Plzni (filologie, angličtina, francouzština) se po několika zahraničních studijních a pracovních pobytech v Dánsku, Francii a v USA vrátil do rodného města. Díky zahraniční zkušenosti viděl, že lze žít i lépe a začal měnit své prostředí.

AKTIVNÍ OBČAN
S ostatními Střekováky založil spolek Váš Střekov!, který prozatím zastavil stavbu nevzhledného nákupního parku na Dolním Střekově. Postavil se také svým návrhem na prohlášení za památku proti demolici budovy tzv. Pavilonu A bývalé ústecké porodnice. Dlouhodobě se věnuje popularizaci architektury a aktivizaci občanů k zájmu o své okolí.

STŘEKOVSKÝ POLITIK
V roce 2014 uspěl s dalšími kandidáty do komunálních voleb do městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov pod značkou PRO! Ústí a stal se místostarostou městského obvodu. Rozkladem hnutí ANO 2011 se půl roku po magistrátním puči rozpadla i koalice s ANO na Střekově. „Politická zkušenost znamená pro mě vydržet, protože i úspěch ve volbách nezajistí výhru na zloduchy nových i starých stran, založených na oddaném partajnictví, bez vlastní veřejné stopy. Těsná většina lidí v politice je kvůli svému osobnímu zájmu. Za veřejný zájem se tak stále musí dál bojovat.“

SOUTĚŽIT JE DŮLEŽITÉ
„Až na pár výjimek, jako je Kadaň nebo část Českosaského Švýcarska, je stav veřejného prostoru v Ústeckém kraji žalostný. Za milardy korun z evropských dotací tu mohlo vzniknout hodně hodnotné architektury a dalo se udělat hodně poctivé práce ve zlepšení veřejného prostoru. Ale skutek utek. Přesněji – eurodotace byly rozkradeny,“ glosuje Jiří a dodává, že řešení je relativně jednoduché. Stačí nekrást a na veřejné stavby vyhlašovat veřejné architektonické soutěže. A když se stavby opravují, nemusí být cena nutně jediným hodnoticím kritériem na výběr dodavatelů oprav. „Snad už i v Ústeckém kraji nastal čas požadovat kvalitu. Věřím, že lidí, kteří si všímají proměn veřejných prostranství a třeba se do nich aktivně zapojí, bude rychle přibývat.“ Jiří vidí velkou příležitost v obnově turistické a dopravní infrastruktury, která je ve správě kraje. S citlivým přístupem se dají i za málo peněz udělat viditelné změny, které výrazně zatraktivní celý region.

BOŘIT A BUDOVAT
Jedním z nejtěžších úkolu pro plánovače veřejného prostoru v Ústeckém kraji je vyřešit budoucnost panelových sídlišť. A to nejen panelový pás, který se táhne pod Krušnými horami na kraji uhelných jam. „Privatizace bytového fondu v podstatě znemožnila jakékoliv zásadní koncepční řešení, jako třeba vyčlenění části bytů k přeměně na větší bytové jednotky s terasami a podobně. Čím více budou lidé odcházet ze sídlišť za lepším, tím více se bude jako nejlepší jevit jediné řešení – bořit a budovat jiný typ bytové či občanské zástavby,“ popsal Jiří svůj pohled a dodal, že si umí přdstavit, že by kraj obcím s takovým scénářem pomohl. „Komunistům se tu historicky cenná architektura bořila snadno, my se teď musíme s jejich dědictvím vypořádat.“

Jiří Němeček je svobodný a bezdětný a svůj volný čas věnuje často cestování. Třeba za kvalitní architekturou.

Navštivte další stránky na našem webu. Víte kdo další za JsmePRO! Kraj 2016 kandidduje? A znáte naše Devatero?

Sdílejte prosím tuto stránku. Děkujeme.