(Jsme) PRO! Kraj – 4 roky opoziční práce

Šest zastupitelů, zvolených v roce 2012 na kandidátce Hnutí PRO! Kraj, se nemá za co stydět. Vytvořili jsme silnou konzistentní opozici vůči rudooranžové koalici a takto jsme byli svými politickými oponenty i médii chápáni. Z různých důvodů se obě další nevládnoucí strany (ODS a Severočeši) opozicí nazývat nedaly, i když jsme s některými jednotlivci úzce spolupracovali.
To, že se alespoň částečně změnily praktiky vládnoucí elity, bylo dáno mimo jiné i permanentní kontrolou ze strany zastupitelů PRO! Kraje (nyní JSME PRO! Kraj). Velké množství věcných vystoupení našich zastupitelů nenechalo koalici v klidu.
Konkrétním úspěchem bylo bezesporu prosazení nahrávání a archivace jednání zastupitelstva, medializace problémů Krajské zdravotní a. s. (nezákonné navyšování kapitálu, diskutabilní slučování nemocnic s následnou péčí) a důsledný monitoring problematického programu ROP Severozápad. Po našich urgencích se Ústecký kraj přihlásil ve vyšetřování podvodů v ROP jako poškozený a zaplatil částečnou korekci. Tím se mohl program znovu otevřít a podařilo se ještě nějaké procento vyčerpat. Tlak na vytváření férovějšího a průhlednějšího rozdělování peněz v rámci Fondu Ústeckého kraje vedl k tomu, že se postupně omezilo množství excesů a špatně připravených materiálů. Stejně tak jsme se podíleli na řešení složité finanční situace v sociálních službách – nejen v těch organizacích, které kraj přímo řídí. Nedokázali jsme zastavit takzvané „porcování medvěda“, ale část přebytku se nám podařilo přesunout na splácení dluhu.
Dopustili jsme se i několika chyb – tou nejzávažnější je, že jsme si včas nezaregistrovali svou značku a přišli jsme o ni. Budiž i to důkazem, že jsme svou práci dělali dobře, protože tato značka má vysokou cenu.
V politice ovšem platí, že hodnocení píší až voliči u voleb, jsme zvědavi.
Jiří Řehák, předseda zastupitelského klubu Hnutí PRO! kraj